Thẻ: tử tế

Lời chào ngày trở lại: Quotes for our life

16 - 12 - 2021

Lời chào của một thành viên ít tích cực Chào, mình là Tiên Nhi. Hơn 2 năm rồi kể...

Nỗi trắc ẩn hình thành qua muôn vàn chuyến đi.

18 - 07 - 2020

Có một đoạn trích của một người liên quan đến những chuyến đi mà mình khá thích:  “Khi mỗi...

Người tử tế thường có sức hút lạ kỳ.

02 - 04 - 2020

Gần đây mình mới phát hiện ra câu nói “lương thiện so với thông mình còn khó hơn” trong...