Thẻ: trekking

Trải nghiệm leo núi Bà Đen – Nóc nhà Đông Nam Bộ.

10 - 10 - 2020

Một ngày cuối tháng 8 vừa đặt chân đến Sài Gòn chưa được bao lâu; mình lại tìm đường...