Thẻ: Mùa lúa chín

Mù Cang Chải – Phải đi một lần trong đời.

10 - 03 - 2020

Tháng 9 lại về, cái hẹn với những ruộng bậc thang chín vàng Tây Bắc Lại vẫy gọi. Mình...