Thẻ: marathon

Ha Giang Discovery Marathon 2022 và chỉ tiêu hoàn thành

01 - 11 - 2022

Ha Giang Discovery Marathon 2022 đã là giải chạy thứ 3. Từ ngày làm quen với bộ môn này...

Mộc Châu mùa mận chín và giải chạy Trail Moc Chau 2021

31 - 07 - 2021

Những ngày cuối tháng 4 trời đã vào hè, Mộc Châu cũng vào độ mận đào chín đỏ trĩu...