Thẻ: giãn cách xã hội

Những ngày tháng tự tin bỗng chốc tắt ngụp sau giãn cách xã hội.

25 - 04 - 2020

Bắt đầu bằng những câu chuyện về tương lai nghề nghiệp và định hướng của một người trẻ. Sau...